Your Cart

หมวดหมู่สินค้า

สินค้าขายดี

หน้ากาก Zinc Oxide Nano

ถุงมือผ้า Zinc Oxide Nano

ผ้าอเนกประสงค์ Zinc Oxide Nano

ผ้าขนหนู Zinc Oxide Nano

ผ้าห่ม Zinc Oxide Nano

ผ้าคลุมไหล่ Zinc Oxide Nano

ถุงเท้า Zinc Oxide Nano

พรมทางเท้า Zinc Oxide Nano

สินค้าแนะนำ

นวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ

Zinc Oxide Nano is an Innovative Intelligent Fiber

Zinc Oxide Nano

คือเสŒนใยอัจฉริยะที่มีนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเขŒาไปป˜›นรวมกับเสŒนดŒาย
ที่ฝ˜งลึกในทุกอณูของเสŒนใย จึงเปšนเสŒนใยที่มีคุณสมบัติยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา
ไม‹ใช‹เปšนการเคลือบสารบนพื้นผิวผŒา เสŒนใย Zinc Oxide Nano มีคุณสมบัติโดดเด‹นในการ
“ยับยั้งการเพิ่มจำนวนและลดการแพร่กระจายของไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา”

CandyCando - นวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ Zinc Oxide Nano - Candycando  - Zinc Oxide Nano

ผลิตภัณฑ์ Zinc Oxide Nano ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบระดับนานาชาติ

สถาบัน MSL ในอังกฤษ, สถาบัน SGS ในฮ่องกง, สถาบัน Nelson Lab ในสหรัฐอเมริกา,และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสิ่งทอต้านไวรัส ISO 18184

การทำงานของ Zinc Oxide Nano

Zinc Oxide Nano จะเริ่มทำลายเชื้อไวรัสตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสด้วยการเข้าไปทำลายเปลือกโปรตีนและไขมันที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ไวรัสและแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งไวรัสไม่สามารถทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ อีกทั้งยังทำลายห่วงโซ่อาหารของไรฝุ่น สาเหตุหลักของอาการภูมิแพ้

ผลิตภัณฑ์ Zinc Oxide Nano ดีกว่ายังไง?

ผลิตภัณฑ์ Zinc Oxide Nano สามารถยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ สามารถป้องกันไรฝุ่นที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้ ปราศจากสารก่อมะเร็ง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ป้องกันกลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพยังสูงกว่า 99% แม้ผ่านการซักมากกว่า 150 ครั้ง

CandyCando - นวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ Zinc Oxide Nano - Candycando  - Zinc Oxide Nano

ผ้า Zinc Oxide Nano ผลิตมาจากเส้นใยรีไซเคิลที่ทำมาจากขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วซึ่งผ่านการทำความสะอาดมาอย่างดี โดยธรรมชาติของผ้าชนิดนี้เมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะ เนื้อผ้าอาจจะมีขุยขึ้นมาซึ่งเกิดขึ้นได้ปกติ เพื่อความสวยงามของการใช้งาน สามารถตัดขุยที่ขึ้นมาออกได้ โดยประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคยังคงอยู่ เนื่องจาก Zinc Oxide Nano ได้ถูกผสมไปตั้งแต่ขั้นตอนของการปั่นเส้นด้าย ทำให้ Zinc Oxide Nano คงอยู่ในเนื้อผ้าตลอดการใช้งาน

The 1st hospital uses Zinc Oxide Nano

Special Medical Center Srinagarind Hospital, Khon Kaen

CandyCando - นวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ Zinc Oxide Nano - Candycando  - Zinc Oxide Nano
CandyCando - นวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ Zinc Oxide Nano - Candycando  - Zinc Oxide Nano

Zinc Oxide Nano Super Hygiene

Public Protection Products

ผ้าอเนกประสงค์ Zinc Oxide Nano ต่างจากผ้าทั่วไปอย่างไร ?

ผ้าอเนกประสงค์ Zinc Oxide Nano ของเราผลิตมาจาก นวัตกรรมต่างๆมากมายที่ได้รับการวิจัยและคิดค้นกันมาเป็นเวลานาน พร้อมได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ยกตัวอย่างนวัตกรรมที่เรานำมาผลิต ผ้าอเนกประสงค์ Zinc Oxide Nano

CandyCando - นวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ Zinc Oxide Nano - Candycando  - Zinc Oxide Nano

ถุงมือฆ่าเชื้อโรค Zinc Oxide Nano มั่นใจทุกครั้งที่สวมใส่

ความกลัวการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงนี้เองที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หลายคนควรสวม ถุงมือฆ่าเชื้อไวรัส Zinc Oxide Nano ในขณะที่

  • ก่อนออกจากบ้าน
  • ในระหว่างเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต
  • หรือที่หลายคนน่าจะสังเกตเห็นบ่อยเหมือนกันคือพนักงานร้านสะดวกซื้อ
  • หรือแคชเชียร์ที่สวมถุงมือขณะให้บริการลูกค้า (น่าจะกังวลเรื่องการหยิบจับเงินสด)
CandyCando - นวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ Zinc Oxide Nano - Candycando  - Zinc Oxide Nano